ENQUADERNACIÓ

Oferim un servei d’enquadernacions de projectes, fotocópies, llistats, fascicles i catalegs.


OPCIONS

 

  • Channel: Sistema automátic que consisteix en la inclussió d’una guia metál.lica situada a l’interior del llom i es tanca mitjançant pressió amb un sistema de mordaza. Un cop enquadernat es gairevé imperceptible amb una enquadernació artesanal. Només es pot personalitzar la portada.
  • Espiral: Es el sistema més económic d’enquadernació i consisteix en col.locar els fulls formant blocs, fer una fila de forats en vertical i passar-hi un espiral de filferro. Es un sistema molt recomenat per a quaderns i manuals d’us breu.
  • Canonet: Sistema d’enquadernació que consisteix en perforar els fulls i unir-los amb una espiral de plàstic flexible que s’enrrotlla sola cap a dins.
  • Wire-o: Tècnica que es composa d’un espiral de metall o plàstic dur amb dos llaços de subjecció. S’utilitza molt per a calendaris o llibretes.
  • Térmica: Consisteix en aplicar una coberta que conté cola al lateral esquerre i mitjançant una máquina de calor els fulls queden adherits com si d’un llibre es tractés.


LLIBRES ARTESANALS


No deixis que els teus llibres o documents es malmetin, disposem d’un servei de restauració i enquadernació de llibres antics amb grabat a la tapa o el llom.

Enquadernació rústica:també es coneix com “tapa tova” donat que el llibre es confecciona amb cobertes de paper o cartolina i va encolada al llom. En alguns casos també pot tenir els fulls cosits per subjectar millor.

Enquadernació en cartoné:El llibre, cosit o encolat, està folrat amb una coberta rígida enganxada al llom.

Composició de llibres:Consisteix en la maquetació, impressió i posterir enquadernació i aplicació dels acabats necessaris. El resultat és un llibre amb aspecte professional.

REF: ENQUADERNACIÓ // Stock: Disponible

Consultar